Belgelerimiz

R1 Belgesi

R Yetki belgesi : Ticari amaçla yurtiçi ve uluslararasında taşıma isleri organizatörlüğü yapacak tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

R1 Yetki belgesi : Yurtiçi taşıma isleri organizatörlüğü yapacaklara,

R2 Yetki belgesi : Uluslararası tasima isleri organizatörlüğü yapacaklara verilir.

K1 Belgesi

K1 belgesi, kamyon/kamyonet türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı eşya taşımacılığı faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.

a.) Gerçek vergi mükellefleri yani şahıs firmalarının en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olmasıdır.
b.) Tüzel kişiler yani limited şirketi, kollektif şirketi, anonim şirketi veya kooperatiflerin en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olması şarttır.